FysioVars aktetas

Vergoeding van behandeling en tarieven

U kunt zich zowel met verwijzing als zonder verwijzing bij ons aanmelden. De vergoeding voor fysiotherapie kunnen we in twee delen opsplitsen:

De verplichte basisverzekering

U krijgt alleen vergoeding uit de basisverzekering als uw klacht/ziekte op de ‘ chronische lijst / lijst Borst’ vermeld staat. Een lijst die wijlen minister Borst van volksgezondheid heeft laten opstellen. Hierdoor kan het zijn dat u wel een chronische aandoening heeft (bijvoorbeeld reuma of fibromyalgie) maar dat die aandoening niet in die lijst voorkomt: daarvoor betaalt de basisverzekering dan niet. Aandoeningen zoals bijvoorbeeld: MS, Parkinson of een CVA staan wel op de ‘ chronische lijst’. Ook de revalidatie na een operatie staat op de ‘ chronische lijst’.

De basisverzekering betaalt pas uit na de 20-ste behandeling, dus als u bijvoorbeeld een operatie heeft gehad dan moet u die eerste twintig behandelingen zelf betalen (of u heeft een aanvullende zorgverzekering afgesloten die de twintig behandelingen (deels) dekt).

Uitzonderingen waarvoor u de eerste 20 behandelingen niet zelf hoeft te betalen:

  • Claudicatio Intermittens (etalagebenen) wordt per 2017 vanuit de basisverzekering vergoed wordt voor 37 behandelingen.
  • Ook bij heup- en knieslijtage (artrose) worden 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor deze uitzonderingen geldt dat er wel een verwijzing geschreven moet zijn door een arts.

Tenslotte geldt voor de basisverzekering het eigen risico van € 385 (het eigen risico geldt niet voor uw aanvullende verzekering!).

De aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende verzekering vergoedt fysiotherapie voor alle andere aandoeningen die niet op de ‘chronische lijst’  staan. Zoals bijvoorbeeld rugpijn, een blessure en schouderklachten.

Hoeveel behandelingen vergoed worden is afhankelijk van het aanvullende pakket wat u afsluit.

Zelfs met een aanvullende verzekering krijgt u niet altijd het aantal behandelingen vergoed waar u recht op heeft. Zorgverzekeraars proberen het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut zo laag mogelijk te houden. Daarom registreren ze hoeveel behandelingen fysiotherapeuten gemiddeld uitvoeren bij een bepaalde klacht. Als een fysiotherapeut boven dat gemiddelde -de behandelindex- uitkomt, krijgt hij een lagere vergoeding voor volgende behandelingen. Dat kan dus betekenen dat de fysiotherapeut de behandeling moet stoppen, ondanks dat u voldoende aanvullend verzekerd bent.

Voor 2021 hebben wij contracten met onderstaande zorgverzekeraars (hieronder vallen vaak ook weer andere zorgverzekeringen, dus kijk even goed waaronder uw zorgverzekering valt):

  • DSW / InTwente / StadHolland
  • VGZ
  • CZ / OHRA / Nationale Nederlanden
  • ASR / Ditzo / De Amersfoortse
  • ONVZ
  • Menzis / Anderzorg
  • Zilveren kruis Achmea.

Indien uw behandelingen niet vergoed worden door de zorgverzekeraars dan gelden voor u onze praktijk tarieven.

Tarievenlijst FysioVars 2021

Zitting fysiotherapie € 32,00
Zitting fysiotherapie aan huis € 42,00
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 45,00
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 40,00
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing aan huis € 50,00
Zitting manuele therapie € 42,00
Niet nagekomen afspraak € 20,00
Fysiotherapeutische massage 25 min. € 29,95
Fysiotherapeutische massage 55 min. € 56,95
FysioVars aktetas

MAAK EEN AFSPRAAK

Wilt u meer weten over onze diensten of wilt u een afspraak maken?

Maak een afspraak